หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

สำหรับพื้นที่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

01

SMART ROBOT VACUUM

6,900.-  (จาก 12,900)

02

MINI ROBOT VACUUM

3,900.- (จาก 5,900)

Showroom & Autobot Care 198 โครงการ | ยูเซ็นเตอร์ 1 ห้อง A07-A08 ซอยจุฬา 48 | แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

CONTACT

Call:  02-2152-577

Line: @autobot

Email: autobot.main@gmail.com

Instagram: @autobot_vacuum

Facebook: robotmaker