อุปกรณ์เสริม

เลือกตามรุ่นที่ต้องการ

รุ่น MINI

FILTER MINI

แผ่นกรองฝุ่น 3 ชิ้น/PACK

 ราคา 150 บาท

SIDE BRUSH

แปรงปัด 2 ชิ้น/PACK

 ราคา 150 บาท

DUSTING HOLDER

ถาดม้อบ 1 อัน

 ราคา 200 บาท

BATTERY MINI

แบตเตอรี่ 800 MAH

 ราคา 500 บาท

ADAPTER MINI

หม้อแปรง 1 อัน

 ราคา 250 บาท

CHARGING STATION

แท่นชาร์จ MINI รุ่น T270RC

 ราคา 300 บาท

DUSTING PAPER

กระดาษดักฝุ่น (แห้ง) 100 PCS./PACK

 ราคา 250 บาท

DIRT BIN

กล่องฝุ่น 1 อัน

 ราคา 200 บาท

รุ่น SMART

FILTER SMART

แผ่นกรองฝุ่น 3 ชิ้น/PACK

 ราคา 220 บาท

SIDE BRUSH

แปรงปัด 2 ชิ้น/PACK

 ราคา 150 บาท

DUSTING HOLDER

ถาดม้อบ 1 อัน

 ราคา 250 บาท

BATTERY SMART

แบตเตอรี่ 1500 MAH

 ราคา 800 บาท

ADAPTER SMART

หม้อแปรง 1 อัน

 ราคา 250 บาท

DOCKING STATION

แท่นชาร์จ รุ่น SMART RC530R

 ราคา 750 บาท

DUSTING PAPER

กระดาษดักฝุ่น (แห้ง) 100 PCS./PACK

 ราคา 250 บาท

DIRT BIN SMART

กล่องฝุ่น 1 อัน

 ราคา 250 บาท

REMOTE

รีโมท 1 อัน

 ราคา 300 บาท

Showroom & Autobot Care 198 โครงการ | ยูเซ็นเตอร์ 1 ห้อง A07-A08 ซอยจุฬา 48 | แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

Call:  02-2152-577  |  Line: @autobot 

Email: autobot.main@gmail.com

Facebook: robotmaker

Call:  02-2152-577  |  Line: @autobot

Email: autobot.main@gmail.com

Facebook: robotmaker

© Copyright 2019 Robot Maker Company Limited All Rights Reserved